Induló csoportok »

A láthatatlan színház gyökerei a pszichodrámából és a bibliodrámából erednek, és a képviseleti érzékeléssel dolgozó családállításhoz is közel állnak. Az oldalon e módszerek rövid bemutatása, valamint az aktuális önismereti csoportokkal kapcsolatos információk találhatók.

Mondd el, elfelejtem.

Mutasd meg, emlékezni fogok rá.

Engedd, hogy csináljam, meg fogom érteni.

— KONFUCIUSZ

Mi a pszichodráma?

  • Játék, szerepjáték, drámajáték.
  • Önismereti módszer.
  • A lélek belső mozzanatainak külső formákban való kifejezése.

A pszichodráma a lélek játéka. Játszunk. Nem szükséges hozzá más, mint nyitottság és tisztelet mások, önmagunk és valami nagyobb, a minket hordozó Élet felé.

Belső világunk külső történésekben való megjelenítésével ráláthatunk lelki mozgatórugóinkra, és így mélyebb önismeretre tehetünk szert és gyógyulhatnak lelki sebeink is.

Ez a megjelenítés a bennünk lévő kreativitás által történik, amelyet a pszichodráma vezetője segít előhívni a csoporttagok segítségével. Ő a folyamatot intuíciói mentén, spontaneitásával segíti.

A spontaneitás, a latin sua spontesaját akaratomból – fogalom eredeti jelentése szerint nem impulzivitást fejez ki, hanem önmagunk legbensőbb mivoltának eredőjét. Nem irányítottságot jelent, hanem a legmélyebben bennünk élő teremtő erő kifejeződésének ad utat. Ezt segíti a pszichodráma.

„Nincs más rajtam kívül.

Nincs más Istenen kívül.

Nincs Isten Istenen kívül.

Nincs Isten rajtam kívül.”

— MORENO

Mi a bibliodráma?

  • Olyan pszichodráma, amelynek tere az evangélium.
  • Élményközpontú találkozás a Bibliával, szimbólumok megelevenítésével.
  • Az Istenszeretet megtapasztalásának a tere.

A bibliodrámában az abban résztvevők megnyílnak a Biblia üzenete és realitása felé. Találkozás ez önmagunkkal, másokkal és Istennel a bibliai szereplőin és helyzetein keresztül.

A pszichodrámához képest, ahol saját életünk kérdései nyíltabban kerülnek eljátszásra, a bibliodráma e kérdéseket az Istenszeretet óvó-védő ölelésében engedi megélni.

Spirituális önismeretre vezető eszköz, amely élni segít a hétköznapokban. Válaszokat és támpontokat ad spiritualitásunk és kereszténységünk tisztább megélésére.

Nem enyém a élet. Én vagyok az Életé.

Vagy valamilyen erőé,

ami elhozott az életbe.

— HELLINGER

Mi a családállítás?

  • A szeretet rendjét és erejét tükröző módszer.
  • A Lélek valóságának megtapasztalása.
  • A láthatatlant láthatóvá tevő eszköz.

A családállítás egy rendszerszemléletű diagnosztikai módszer. Ez azt jelenti, hogy az egyén kérdéseit, problémáját nem individuális szinten próbálja meglátni és oldani, hanem egy nagyobb rendszer, a család, a vérségi kötelék szintjén.

A családállítás során a témahozó kiválaszt embereket a csoportból, hogy képviseljék mindazokat, akik számára fontosak családjából, majd beállítja őket a térben. A képviselők egyszer csak átveszik a képviseltek érzéseit. Azután a helyük, helyzetük módosításával kialakulhat a megfelelő alakzat, amelyben mindannyian jól érzik magukat.

A működés alapelve a képviseleti érzékelés képessége, amelyre mindannyian képesek vagyunk. Hogy ez hogyan és miért van így - nem tudjuk. Elfogadjuk, és használjuk a rend és a szeretet visszaállítására. Meghajlunk ezen rendező erő előtt, ezen titok előtt.