A 2008 júniusában, Budapesten rendezett éves pasztorálpszichológiai konferencián került sor a látás érzékszervének ideiglenes korlátozásán alapuló Láthatatlan Színház műfajának bemutatására.

A konferencia célja segítő foglalkozásban dolgozó szakemberek (pszichiáterek, pszichológusok, lelkészek) véleményének meghallgatása volt erről az egyelőre alternatív színházként működő tevékenységről. A pozitív fogadtatás eredményeképpen indult el az a munka, amely e módszer színházon túlmutató, terápiás lehetőségeit kutatja a Jelenlét Műhely Egyesületben.

A terápia görög eredetű szó. Főnévi alapjelentései között megtaláljuk a szolgálat, óvás, őrzés, gondozás, ápolás, gyógyítás kifejezéseket. Igeként valaki iránti figyelmes, előzékeny viselkedést jelent.

2011-ben született meg a Látás Redukciójával történő Dramatizálás elnevezés, vagyis LRD, amely a Láthatatlan Színház műfajának módszertani lecsupaszításából származik. Így már az alternatív színházi műfajtól eltérő alkalmazásokban is felhasználható a módszer, amelynek középpontjában a legfontosabb érzékszerv és érzékelés, a szem és a látás korlátozása áll, abból a célból, hogy az ilyen módon előidézett befelé fordulás öngyógyító, önismeretet elmélyítő erőket ébresszen a résztvevőkben, avagy a kliensben.

Az LRD önmagában nem terápia a szó mai értelmében véve.

Az LRD-n alapuló műfajokkal: Láthatatlan Színház, Személyiség- és készségfejlesztő Élménytréning kapcsolatos tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy az elfogadó, empatikus légkör megteremtése, a bizalom konkrét megtapasztalása ideális körülményeket biztosít már e területeken is bizonyos problémák lelki tudatosítására, a velük való szembenézésre.

Így, amennyiben egy terápiás alkalmazás viszonyaira átszabjuk az LRD-t, az ősbizalom megtapasztalásának erőterében igen hatékonyan megteremthetjük a beavatkozás alapjait, és növelhetjük a konstruktív személyiségváltozás esélyeit.

Jelenleg szakemberek együttműködésével a gyászfolyamat, elengedés tág témakörének vizsgálatával foglalkozunk, és fokozatosan teremtjük meg módszerünk alapján a segítségadás kereteit.

A módszer iránt érdeklődő pszichiáterek, pszichológusok és egyéb segítő foglalkozású szakembereket érdeklődését Egyesületünk szívesen fogadja:

Az alábbi linkekre kattintva olvasható a témakörben megjelent legelső szakpublikáció (megjelent: EMBERTÁRS, VI. évf. 2008/4. szám):