Magyar  |  English

Minden ember életében van legalább egyetlen olyan pillanat, amikor felteszi magának saját eredetére vonatkozó legalapvetőbb kérdését: Ki vagyok én?
Vannak azonban kérdések, és e fenti minden bizonnyal közéjük tartozik, amelyek megértéséhez nem megválaszolásuk vihet legközelebb,
hanem az, ha túlnövünk rajtuk. Ha kilépünk a kérdés keltette zártság káprázatából és egy magasabb rendben próbáljuk azt újraértelmezni.
Így lesz az önmagunk kilétének kérdésére adható lehető legközelebbi válasz a jelen lehető legteljesebb megélése. Jelenlét.

Önmagam megértését segítő értékek túlmutatnak önmagamon. Azt a célt jelölik, amely felé és fölé a szellemi ember törekszik.
Szükség van erre a Túlnanra, mert bármi csak ehhez viszonyítva válhat értékké személyes sorsomban.
Az ember is csak ehhez a Túlnanhoz képest válhat emberré. Mert ha nincs középpontja, akkor csak részei lehetnek.
A részek középponttalan összessége pedig nem egész, nem egészség.